Naše bohoslužby

Chceš vedieť, čo môžeš očakávať?

Pokúsime sa ti v pár bodoch zhrnúť celý priebeh bohoslužby.

Pred začiatkom bohoslužby

Pred bohoslužbou máme v multifunkčnej miestnosti otvorený malý bufet, kde sa môžeš občerstviť, dať si kávu a niečo malé pod zub. V dobrej atmosfére, pri kávičke, máš skvelú príležitosť spoznať nových ľudí a rozprávať sa o veciach duchovných ale aj praktických.

1. Chvály

Bohoslužba začína radostnými piesňami, prostredníctvom ktorých vzdávame chválu Bohu. Sú energické a veselé, ale i precítené a dojemné. Spievame, tlieskame a dvíhame ruky, čím vyjadrujeme úctu, lásku a odovzdanie sa Bohu.

Chvály sú veľmi dôležitou časťou bohoslužby, pretože práve tu sa vylieva Svätý Duch, ktorý sa dotýka sŕdc ľudí. Prichádza radosť, vnútorné naplnenie, odchádza každá úzkosť, trápenie a strach. Často už počas chvál zažívame nadprirodzené uzdravenia.

„Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno.“

List Židom 13:15

2. Zbierka

Nakoľko nie sme podporovaní štátom a všetky náklady si hradíme sami, konajú sa u nás zbierky, do ktorých sa môžeš zapojiť aj ty.

Tak ako uctievame Boha skrze chvály, uctievame ho aj skrze naše financie. Zbierky sú samozrejme dobrovoľné.

„Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo v takýchto obetiach má Boh zaľúbenie.“

List Židom 13:16

3. Kázané slovo

Po zbierke nasleduje kázeň na rôzne témy. Čítanie a vykladanie biblických príbehov, ako aj praktické rady pre bežný život.

Besiedka

Ak si prišiel s deťmi, máme pre ne pripravenú detskú besiedku.

S malými detmi môžu byť na besiedke aj mamičky. Staršie deti majú samostatný program s dozorom, takže ty môžeš kľudne počúvať kázeň v hlavnej miestnosti. S deťmi sa hráme, kreslíme, vystrihujeme, vyrábame, takže nudiť sa určite nebudú.

4. Modlitby za rôzne potreby

Po skončení kázania prebiehajú modlitby za uzdravenie, oslobodenie, rodinné, manželské či finančné záležitosti.

Keď niekto uverí v Pána Ježiša, pastor ho vedie v modlitbe prijatia a zmierenia sa s Bohom.

„A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví.“

Evanjelium Marka 16:17-18

Po skončení bohoslužby

Na konci bohoslužby je možné sa porozprávať alebo poradiť o svojich problémoch, o tom, ako je možné žiť s Bohom, ako prijať spasenie, uzdravenie alebo oslobodenie.

Chcem prísť na bohoslužbu

Bohoslužby chat

Chceš vedieť čo môžeš očakávať na našich bohoslužbách?


Pokúsime sa ti v pár bodoch zhrnúť celý priebeh bohoslužby.


Chcem vedieť ako prebiehajú bohoslužby

{{ logos.title }}


{{ logos.subtitle }}

{{ logos.description }}

Pozrieť aktuálne číslo na webe

Kúpiť v našom e-shope

Kresťanský časopis Logos