Kresťanské spoločenstvo Liptovský Mikuláš

Sme spoločenstvom ľudí nasledujúcich Ježiša Krista, žijúcich podľa Biblie. Milujeme prítomnosť Ducha Svätého, lebo sme zakúsili, že Boh je živý!

Program

Kontakt

1. mája 3903/32 (bývalá Reduta), 1. poschodie, Liptovský Mikuláš

Číslo zborového účtu IBAN: SK70 1100 0000 0029 2185 0025

Ak máte akékoľvek otázky, posielajte ich na mikulas@milost.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 948 385 180.